Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Kadra

NAUCZYCIELE - WYCHOWAWCY:

mgr Anna Nowak

mgr Marzena Kaczkowska

mgr Joanna Szczygieł

mgr Katarzyna Węgiel

 

SPECJALIŚCI:

PSYCHOLOG: mgr Danuta Filipska

NEUROLOGOPEDA: mgr Monika Rajchel

FIZJOTERAPEUTA: mgr Sylwia Skowron

DOGOTERAPEUTA: mgr Joanna Kliszczyk

ARTETERAPEUTA: mgr Joanna Wajda

TERAPEUTA SI: mgr Magdalena Żelazowska - Dojka

   mgr Sylwia Skowron 

 

POMOC WYCHOWAWCY:
Aneta Trójniak

Liliana Magdziak

Elżbieta Żołądź

Bogdan Filipski

Aneta Piekielniak

 

Nauczyciele zatrudnieni w Naszym Ośrodku mają wykształcenie wyższe i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska. Kadra pedagogiczna uczestniczy w różnych kursach , warsztatach, szkoleniach doskonaląc swój warsztat pracy.