Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Wyjazd do teatru

Dnia 21 kwietnia wychowankowie z grup edukacyjnych pod opieka wychowawców wyjechali na wycieczkę do teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektakl pt.: „Gdzie jest babcia”. Wizyta w teatrze była, jak zwykle dla wychowanków dużym przeżyciem. Mądry, zabawny i wzruszający spektakl z muzyka na żywo urzekł nas i rozbudził wrażliwość młodego widza na sztukę teatralną.