Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Wesołego Alleluja :)

Pogody w sercu, zdrowia i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Kupieninie