Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Spotkanie Bożonarodzeniowe w Kupieninie

W dniu dzisiejszym w Domu Radosnej Starości oraz Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Kupieninie, odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Radny Powiatu Dąbrowskiego Ryszard Morelewski,  Skarbnik Powiatu Krzysztof Michalak, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: Dyrektor Agnieszka Anioł- Głuszek oraz Zastępca Dyrektora Maria Smolicha, Wójtowie Gmin: Olesno Witold Morawiec, Mędrzechów Krzysztof Korzec, Bolesław Kazimierz Olearczyk, przedstawiciel Gminy Radgoszcz Renata Klimek ,  przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Oleśnie, Mędrzechowie, Radgoszczy, Proboszcz Parafii Mędrzechów ks. Stanisław Saładyga oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.

Spotkanie zostało uświetnione programem okolicznościowym przygotowanym przez pracowników i pensjonariuszy Domu Radosnej Starości oraz pracowników i wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego.

Zaproszeni goście spotkali się z mieszkańcami Domu Radosnej Starości oraz odwiedzili Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.