Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie powstał w 2007 roku przy Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Mędrzechowie

Zapewniamy swoim podopiecznym w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.30.

Pierwsze 'Wesołe lato" w Kupienine

W Ośrodku w dniach 23.06.2008 r. do 15.07.2008 r. realizowany jest program „Wesołe Lato” , którego głównym celem jest integracja wychowanków ze środowiskiem lokalnym. Uczestnikami programu są również dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z gmin sąsiednich.

Program zakładał umożliwienie dzieciom nawiązywania nowych znajomości rówieśniczych, zapewnienie bezpiecznej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, zapoznanie uczestników z bliższym i dalszym otoczeniem, podnoszenie sprawności ruchowej dzieci. Efektem prowadzonych zajęć plastycznych, muzycznych, biblioterapii z elementami dramy, tanecznych, kulinarnych, plenerowych oraz sportowych jest rozbudzenie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Szczególną atrakcją „Wesołego Lata” są wyjazdy na wycieczki i pikniki. Po udanym wyjeździe w dniu 4 lipca br. do krakowskiego ZOO, który sprawił uczestnikom mnóstwo radości, dzieci z niecierpliwością czekają na zajęcia hipoterapii, rekreację w basenie oraz wspólne grillowanie z wychowankami ORW w Jadownikach Mokrych.
W ramach podsumowania zajęć wakacyjnych w dniu 15 lipca br. przewidziana jest wystawa prac plastycznych, festiwal piosenki wakacyjnej, tańce integracyjne, zabawa w teatr – przedstawienie bajki „Kopciuszek”.